Profile
Associate
Compliance, Súťažné a protimonopolné právo, Reštrukturalizácia dlhu pred úpadkom, NEHNUTEĽNOSTI, RIEŠENIE SPOROV, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Mediácia a iné formy alternatívneho riešenia sporov, PRACOVNÉ PRÁVO, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Ochrana osobných údajov, Kolektívne vyjednávanie, Termination of employment, mass redundancies, Pracovnoprávne spory, Prechod práv a povinností zamestnancov v súvislosti s M&A transakciami, LIFE SCIENCE & FARMACEUTICKÉ PRÁVO, Výživové doplnky, Iné regulované odvetvia, Preprava a logistika, Obchodné zmluvy, IP, IT AND DATA PROTECTION
Anglický, Rumunský
Rumunsko
Články
Romania: Substantial amendments to Romanian fiscal law
Romania: Substantial amendments to Romanian fiscal law
Romania: Substantial amendments to Romanian fiscal law
Romania: Substantial amendments to Romanian fiscal law