Profile
Associate
Anglický, Rumunský
Compliance, Reštrukturalizácia dlhu pred úpadkom, RIEŠENIE SPOROV, Mediácia a iné formy alternatívneho riešenia sporov, PRACOVNÉ PRÁVO, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Ochrana osobných údajov, Pracovnoprávne spory, Prechod práv a povinností zamestnancov v súvislosti s M&A transakciami, Iné regulované odvetvia, Obchodné zmluvy
Rumunsko