bnt international law firm - legal advice on business law

S nami majú klienti výhodu domáceho prostredia.

Podnikatelia, ktorí chcú dosiahnuť úspech v strednej a východnej Európe, potrebujú partnera, ktorý skutočne pozná daný región, kultúru a právny systém. Od nášho založenia pracujeme s našimi vlastnými medzinárodnými tímami skúsených advokátov priamo na mieste. To nám zabezpečuje jednoznačnú výhodu domáceho prostredia. Pre našich klientov to znamená: S nami dosiahnete svoje ciele bezpečne a rýchlo.

Naše kancelárie majú decentralizovanú štruktúru a spolupracujú v rámci cezhraničných pracovných skupín. Komplexné úlohy presahujúce hranice jednotlivých krajín vieme preto riešiť efektívne a odborne.

Jasná výhoda pre našich klientov: S jedinou kontaktnou osobou získate riešenia na vysokej odbornej úrovni pre celý región alebo pre jednu krajinu v regióne.

Špecializujeme sa na požiadavky medzinárodných koncernov a stredných podnikov. Ťažiskom našej činnosti je poradenstvo pre medzinárodných podnikateľov.

Ďalšie oblasti poradenstva

Miestnym aj medzinárodným klientom poskytujeme poradenstvo vo všetkých otázkach obchodného práva. Okrem hlavných oblastí pôsobenia ponúkame odborné znalosti aj v ďalších oblastiach práva.

Oblasti poradenstva

 • Financie a dane
 • Investičné financovanie (asset finance)
 • Bankovníctvo
 • Kapitálové trhy
 • Dohľad nad finančným trhom (finance regulatory)
 • Finančná reštrukturalizácia a refinancovanie
 • Fondy
 • Poisťovníctvo
 • Investičné služby
 • Financovanie projektov
 • Dane a clá
 • Priemysel a regulované odvetvia
 • Informačné technológie a telekomunikácie
 • Duševné vlastníctvo
 • Medzinárodné a európske právo
 • Lodná doprava a zasielateľstvo
 • Iné regulované odvetvia
 • Verejné obstarávanie a PPP projekty
 • Preprava a logistika
 • Potravinársky a tabakový priemysel
 • Obchodné zmluvy