Profile
Senior Associate
Český, Anglický, Estónský, Francúzsky, Nemecký, Poľský, Ruský
KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA, RIEŠENIE SPOROV, Medzinárodná arbitráž, Tuzemská arbitráž, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Mediácia a iné formy alternatívneho riešenia sporov, PRACOVNÉ PRÁVO

Various publications on European and Czech consumer law, on Czech labour law, on Czech insolvency law, on minority protection in Europe, especially the Baltic States

Česká Republika

University Viadrina in Frankfurt / Oder (Germany) (Dr.iur)
dissertation on European and Polish Consumer Law (published in 2001)
University of Tübingen and Berlin (Germany), Law Faculty

Brandenburg Bar Association
Česká advokátní komora (Czech Bar Association)
Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. (DGO, German Association for Eastern European Studies)

Články
Practice of restitution of German citizenship pursuant of the Basic Law unconstitutional for decades
Practice of restitution of German citizenship pursuant of the Basic Law unconstitutional for decades
Practice of restitution of German citizenship pursuant of the Basic Law unconstitutional for decades
Practice of restitution of German citizenship pursuant of the Basic Law unconstitutional for decades
Practice of restitution of German citizenship pursuant of the Basic Law unconstitutional for decades
Practice of restitution of German citizenship pursuant of the Basic Law unconstitutional for decades
Practice of restitution of German citizenship pursuant of the Basic Law unconstitutional for decades
Practice of restitution of German citizenship pursuant of the Basic Law unconstitutional for decades
Practice of restitution of German citizenship pursuant of the Basic Law unconstitutional for decades
Practice of restitution of German citizenship pursuant of the Basic Law unconstitutional for decades
Practice of restitution of German citizenship pursuant of the Basic Law unconstitutional for decades
Practice of restitution of German citizenship pursuant of the Basic Law unconstitutional for decades
International Hereditary law in the EU and beyond – ESC in practice
International Hereditary law in the EU and beyond – ESC in practice
Practice of restitution of German citizenship pursuant of the Basic Law unconstitutional for decades
Practice of restitution of German citizenship pursuant of the Basic Law unconstitutional for decades
Practice of restitution of German citizenship pursuant of the Basic Law unconstitutional for decades
Practice of restitution of German citizenship pursuant of the Basic Law unconstitutional for decades
Practice of restitution of German citizenship pursuant of the Basic Law unconstitutional for decades
Practice of restitution of German citizenship pursuant of the Basic Law unconstitutional for decades