bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
KOMPETENCIE

Konkurz a reštrukturalizácia

Krízové situácie si vyžadujú rozhodné a rýchle konanie. Vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam dokážeme klientov v nepriaznivej situácii rýchlo a precízne navigovať.

Podnikatelia sa v krízových situáciách často správajú iracionálne. Podrobnou a presnou analýzou situácie zabezpečíme prehľadnosť a racionálne rozhodovanie. Naša precíznosť a dlhoročné skúsenosti sú pre klientov obrovskou výhodou najmä vtedy, ak sú potrebné cezhraničné riešenia. Insolventné spoločnosti alebo spoločnosti v kríze tak získajú jednoznačné a rýchle odporúčania na zlepšenie svojej situácie. Okrem hospodárskych a právnych faktorov zohľadňujeme aj psychologické aspekty. Poskytujeme poradenstvo podnikom, ich spoločníkom/akcionárom aj veriteľom.

Publikácie

V súvislosti s právnymi oblasťami, na ktoré sa špecializujeme, si môžete zdarma stiahnuť informácie o právnych rámcoch, analýzy a informácie o trhu.
Naše publikácie a novinky k téme konkurz a reštrukturalizácia

Kompetencie

  • Zabezpečenie práv veriteľov pred konkurzom
  • Zriadenie zabezpečenia
  • Zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní
  • Reštrukturalizácia dlhu pred úpadkom
  • Zákonné povinnosti orgánov spoločnosti a spoločníkov v krízovej situácii
  • Správa majetku
  • Záväzné predpisy v oblasti daňového práva a sociálneho zabezpečenia
  • Spoločná zodpovednosť v rámci koncernu
  • Predpoklady a riziká de-facto správy
  • M&A spoločností s finančnými problémami

Tím pre Konkurz a reštrukturalizácia