Profile
Senior Associate
Anglický, Rumunský
Privatizácia, KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA, Zabezpečenie práv veriteľov pred konkurzom, Zriadenie zabezpečenia, Zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach, Reštrukturalizácia dlhu pred úpadkom, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, Energetické inštalácie, RIEŠENIE SPOROV, Medzinárodná arbitráž, Tuzemská arbitráž, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Mediácia a iné formy alternatívneho riešenia sporov, Krízový Manažment, LIFE SCIENCE & FARMACEUTICKÉ PRÁVO, Medicínske produkty, Financie a dane, Poistenie, Investičné služby, Dane a clá, Informačné technológie a telekomunikácie, Duševné Vlastníctvo, Medzinárodné a európske právo
Rumunsko

Bucharest Bar Association
Disciplinary Panel of Romanian Rugby Federation

military history, rugby