Profile
Associate
Anglický, Poľský
KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA, Zabezpečenie práv veriteľov pred konkurzom, Zriadenie zabezpečenia, Reštrukturalizácia dlhu pred úpadkom, Zákonné povinnosti orgánov spoločnosti a spoločníkov v krízovej situácii, Správa majetku, M&A spoločností s finančnými problémami, Infraštruktúra, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, RIEŠENIE SPOROV, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Mediácia a iné formy alternatívneho riešenia sporov, Krízový Manažment
Poľsko

University of Warsaw (MA)

Izba Adwokacka w Warszawie (Warsaw Bar Associaton)

Články
Ultimate Beneficial Owners Register in Poland
Ultimate Beneficial Owners Register in Poland
Remote working for employees extended
Remote working for employees extended
Ultimate Beneficial Owners Register in Poland
Ultimate Beneficial Owners Register in Poland