Profile
Associate
Anglický, Nemecký, Rumunský
PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, Právo obchodných spoločností, M&A, Compliance, Joint Ventures, Zabezpečenie práv veriteľov pred konkurzom, Green Field Investície, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, Energetické inštalácie, RIEŠENIE SPOROV, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Mediácia a iné formy alternatívneho riešenia sporov, LIFE SCIENCE & FARMACEUTICKÉ PRÁVO
Rumunsko