Profile
Partner
Anglický, Estónský, Fínsky, Nemecký, Švédsky
PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, Právo obchodných spoločností, M&A, KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA, Zabezpečenie práv veriteľov pred konkurzom, Zákonné povinnosti orgánov spoločnosti a spoločníkov v krízovej situácii, NEHNUTEĽNOSTI, RIEŠENIE SPOROV, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, PRACOVNÉ PRÁVO, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Ochrana osobných údajov, Pracovnoprávne spory, Prechod práv a povinností zamestnancov v súvislosti s M&A transakciami, Poistenie, Informačné technológie a telekomunikácie, Obchodné zmluvy

Co-author of „Deutsches und Europäisches Bank- und Kapitalmarktrecht“, 2017, Springer
Co-author of „Handbuch des internationales GmbH-Rechts“, 2016, zerb Verlag
Co-author of „Erbrecht in Europa“, 2019, zerb Verlag

Estónsko

University of Tartu, Estonia (BA)
University of Helsinki, Finland

Eesti Advokatuur (Estonian Bar Association)
Regional President of the German-Baltic Chamber of Commerce
International Bar Association
Union Internationale des Advocats

Články
Court decision protects phone data from police access
Court decision protects phone data from police access