Profile
Associated Partner
Anglický, Nemecký, Slovenský
Právo obchodných spoločností, M&A, Compliance, Súťažné a protimonopolné právo, Zákonné povinnosti orgánov spoločnosti a spoločníkov v krízovej situácii, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, RIEŠENIE SPOROV, Medzinárodná arbitráž, Tuzemská arbitráž, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Mediácia a iné formy alternatívneho riešenia sporov, Priemysel a regulované odvetvia, Medzinárodné a európske právo, Lodná doprava a zasielateľstvo, Iné regulované odvetvia, Preprava a logistika, Obchodné zmluvy

„Münchener Kommentar zum Straßenverkehrsrecht: StVR, Band 3: Internationales Straßenverkehrsrecht“, C.H.BECK, 2019 (Beitrag über die Slowakei)

Slovensko

Comenius University in Bratislava, Slovakia (Mgr.)
Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg, Germany (LL.M.)

Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)

Články
Slovensko: Čo prináša prvý vládny balík na pomoc podnikateľom?
Slovensko: Čo prináša prvý vládny balík na pomoc podnikateľom?
Slovensko: Zmluvné vzťahy v čase pandémie. Ako reagovať dnes a ako sa chrániť do budúcnosti?
Slovensko: Zmluvné vzťahy v čase pandémie. Ako reagovať dnes a ako sa chrániť do budúcnosti?
Slovensko: Zatvorili Vám hranice kvôli COVID-19? Zmluvu podpíšte elektronicky!
Slovensko: Zatvorili Vám hranice kvôli COVID-19? Zmluvu podpíšte elektronicky!
Z nemocničného lôžka rovno na súd?
Z nemocničného lôžka rovno na súd?
Viete ako vymôcť svoju pohľadávku bez súdu? Skúste notársku zápisnicu
Viete ako vymôcť svoju pohľadávku bez súdu? Skúste notársku zápisnicu
Korporátny závoj odhalený
Korporátny závoj odhalený
Skúsili ste už elektronické vymáhanie?
Skúsili ste už elektronické vymáhanie?
Ako zabrániť, aby sa dlžník zbavil svojho majetku
Ako zabrániť, aby sa dlžník zbavil svojho majetku
Je v jednoduchosti skutočne krása?
Je v jednoduchosti skutočne krása?
Beztrestnosť spoločností bude minulosťou
Beztrestnosť spoločností bude minulosťou