Profile
Associate
Anglický, Nemecký, Slovenský
Právo obchodných spoločností, M&A, Compliance, Súťažné a protimonopolné právo, Zákonné povinnosti orgánov spoločnosti a spoločníkov v krízovej situácii, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, RIEŠENIE SPOROV, Medzinárodná arbitráž, Tuzemská arbitráž, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Mediácia a iné formy alternatívneho riešenia sporov, Priemysel a regulované odvetvia, Medzinárodné a európske právo, Lodná doprava a zasielateľstvo, Iné regulované odvetvia, Preprava a logistika, Obchodné zmluvy

„Münchener Kommentar zum Straßenverkehrsrecht: StVR, Band 3: Internationales Straßenverkehrsrecht“, C.H.BECK, 2019 (Beitrag über die Slowakei)

Slovensko

Comenius University in Bratislava, Slovakia (Mgr.)
Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg, Germany (LL.M.)

Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)