bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
KOMPETENCIE

Právo obchodných spoločností a M&A

Akvizícia podniku je komplexným procesom. Vďaka rozsiahlym znalostiam a dlhoročným skúsenostiam nájdeme prijateľné riešenia pre všetky strany.

Stredný podnik alebo medzinárodný koncern – naši odborníci na právo obchodných spoločností majú skúsenosti s rozsiahlymi projektami, ako aj s každodennou prevádzkou spoločností.

Podnikateľov podporujeme pri vývoji podnikateľských štruktúr a hľadáme riešenia pre M&A transakcie. Pri komplexných zadaniach a rozsiahlych portfóliách účastníkov ponúkame lokálne aj cezhraničné poradenstvo z jednej ruky zamerané na výsledok.

Publikácie

V súvislosti s právnymi oblasťami, na ktoré sa špecializujeme, si môžete zdarma stiahnuť informácie o právnych rámcoch, analýzy a informácie o trhu.
Naše publikácie a novinky k téme právo obchodných spoločností a M&A

Kompetencie

  • Právo obchodných spoločností
  • Fúzie a akvizície
  • Compliance
  • Spoločné podniky (Joint Ventures)
  • Privatizácia
  • Hospodárska súťaž

Tím pre Právo obchodných spoločností a M&A