bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
KOMPETENCIE

Právo obchodných spoločností a M&A

Akvizícia podniku je komplexným procesom. Vďaka rozsiahlym znalostiam a dlhoročným skúsenostiam nájdeme prijateľné riešenia pre všetky strany.

Stredný podnik alebo medzinárodný koncern – naši odborníci na právo obchodných spoločností majú skúsenosti s rozsiahlymi projektami, ako aj s každodennou prevádzkou spoločností.

Podnikateľov podporujeme pri vývoji podnikateľských štruktúr a hľadáme riešenia pre M&A transakcie. Pri komplexných zadaniach a rozsiahlych portfóliách účastníkov ponúkame lokálne aj cezhraničné poradenstvo z jednej ruky zamerané na výsledok.

Publikácie

V súvislosti s právnymi oblasťami, na ktoré sa špecializujeme, si môžete zdarma stiahnuť informácie o právnych rámcoch, analýzy a informácie o trhu.
Naše publikácie a novinky k téme právo obchodných spoločností a M&A

Kompetencie

 • Právo obchodných spoločností
 • Fúzie a akvizície
 • Compliance
 • Spoločné podniky (Joint Ventures)
 • Privatizácia
 • Hospodárska súťaž
 • Obchodné zmluvy 
 • Zmluvy vo verejnom obstarávaní s jediným subjektom spĺňajúcim predpoklady  
 • Zmluvy o pripojení do siete, distribučné zmluvy a zmluvy o predaji energií (PPA, virtuálne PPA) 
 • Pravidlá corporate governance 
 • Daňové poradenstvo

Tím pre Právo obchodných spoločností a M&A