Profile
Partner
английски, румънски
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, корпоративно дело, сливания и придобивания, Комплайънс, съвместни предприятие, приватизация, Правни задължения на управителните органи и на собствениците на капитала в моменти на криза, Сливания и придобивания на свръхзадължени дружества, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, Commercial, manufacturing and service industry real estate users, Private equity, institutional investors and funds, Покупко-продажба, Planning & zoning, land use and building regulations, Екологично право, инвестиции на зелена поляна, Недвижими имоти – управление и наем, Проекти за реструктуриране на недвижими имущества, Енергийни инсталации, ТРУДОВО ПРАВО, Защита на личните данни, Колективно договаряне, Termination of employment, mass redundancies, Прехвърляне на служители при сделки по сливане и придобиване, Хранителни добавки, Правна рамка на хранителните продукти, Обществени поръчки и публично-частни партньорства, Транспорт и логистика, Търговски договори
Румъния
Статии
Romania: bnt Gilescu Valeanu & Partners announces the promotion of three of our colleagues
Romania: bnt Gilescu Valeanu & Partners announces the promotion of three of our colleagues