Profile
Legal Assistant
Български, английски, немски
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, сливания и придобивания, съвместни предприятие, Конкурентно и антитръст право, ТРУДОВО ПРАВО, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Termination of employment, mass redundancies, Прехвърляне на служители при сделки по сливане и придобиване
България