bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
KOMPETENCJE

Prawo spółek i przejęcia

Przejęcia są skomplikowane dzięki wieloletniemu doświadczeniu opracowujemy rozwiązania korzystne dla wszystkich stron.

Zarówno w przypadku średniej wielkości przedsiębiorstw jak i międzynarodowych koncernów realizacja obszernych projektów to codzienność dla naszych specjalistów od prawa spółek.

Pomagamy przy tworzeniu struktur korporacyjnych oraz przy transakcjach M&A. W przypadku złożonych konstelacji i rozbudowanych struktur kapitałowych oferujemy zarówno na płaszczyźnie krajowej jak i międzynarodowej obsługę w jednym miejscu.

Opracowania

Udostępniamy online analizy prawne oraz inne informacje o uwarunkowaniach prawnych i rynku.
Nasze opracowania oraz aktualności na temat prawa spółek oraz przejęć.

Kompetencje

 • Prawo spółek
 • Mergers & Acquisitions
 • Compliance
 • Joint Ventures
 • Prywatyzacja
 • Prawo konkurencji
 • Umowy w obrocie gospodarczym 
 • Zewnętrzne źródła finansowania 
 • Umowy o przyłączenie do sieci, umowy dystrybucyjne oraz umowy sprzedaży energii (PPA, Virtual PPA) 
 • Zasady ładu korporacyjnego 
 • Doradztwo podatkowe

Grupa Robocza Zespół Corporate oraz M&A