Profile
Partner
английски, немски, унгарски, румънски
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, Преструктуриране на задължения преди откриване на произвдството по несъстоятелност, Правна рамка на поддържане на капитала, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, Commercial, manufacturing and service industry real estate users, Private equity, institutional investors and funds, Покупко-продажба, Проекти за реструктуриране на недвижими имущества, ТРУДОВО ПРАВО, Бизнес дейности и изпращане на работници в чужбина, Прехвърляне на служители при сделки по сливане и придобиване, фондове, проектно финансиране
Унгария

Universitiy of Augsburg

Budapesti Ügyvédi Kamara
Rechtsanwaltskammer Nürnberg