KOMPETENCIJA

Įmonių teisė, įmonių susijungimai ir įsigijimai

Įmonių perėmimas yra susijęs su daugeliu kompleksinių klausimų. Turėdami tvirtų žinių bei daugiametės patirties mes pateikiame visoms šalims priimtinus sprendimus.

Nesvarbu, ar vidutinio dydžio įmonė, ar tarptautinė įmonių grupė – mūsų įmonių teisės ekspertai puikiai žino tiek kaip valdomi didelės apimties projektai, tiek kaip vyksta kasdienė įmonių veikla.

Mes padedame vystant ir plėtojant įmonių struktūras bei pateikiame sprendimus įmonių įsigijimo ir pardavimo bei perėmimo klausimais. Kilus kompleksiniams klausimams ir kalbai pasisukus apie didelės vertės vertybinių popierių portfelius, teikiame į rezultatą orientuotas konsultacijas iš vienų rankų vietiniu bei tarptautiniu mastu.

Apžvalgos

Siūlome Jums nemokamai parsisiųsti su mūsų kompetencijos sritimis susijusią medžiagą apie bendrąsias teisinio reglamentavimo sąlygas, teisines analizes bei informaciją apie rinką.
Mūsų apžvalgos ir naujienos įmonių teisės ir įmonių įsigijimų temomis

Kompetencijos

 • Įmonių teisė
 • Susijungimai ir įsigijimai
 • Monitoringas
 • Jungtinė veikla ir partnerystė
 • Privatizavimas
 • Konkurencijos ir kartelių teisė
 • Komercinės sutartys  
 • Viešieji pirkimai netaikant konkurso procedūrų 
 • Prijungimo prie elektros tinklo, paskirstymo ir energijos pardavimo sutartys (EEPS, virtualios EEPS)  
 • Bendrovių valdymo taisyklės  
 • Konsultacijos mokesčių klausimais

Įmonių teisės, įmonių susijungimų ir įsigijimų praktikos grupės komanda

Praktikos grupės naujienos