Profile
Junior Associate
английски, полски
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, корпоративно дело, Разрешаване на спорове, процесуално представителство, ТРУДОВО ПРАВО, Трудовоправни спорове
Полша