Profile
Partner
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, корпоративно дело, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, Процесуално представителство на кредитори в производство по несъстоятелност, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, Медиация и други алтернативни способи за разрешаване на спорове, Бизнес дейности и изпращане на работници в чужбина, застрахователно право, Данъци и мита, интелектуална собственост, Транспорт и логистика
Български, английски, немски, руски, словенски

Die Vollstreckung von Gerichtsurteilen in Bulgarien, forost, Munich 2005;
Bulgarien in: Betriebsuebergang, Mittel-, Ost- und Suedosteuropa, BayMe, Munich 2007;
Korruptionsbekaempfung in Bulgarien: Vermoegensabschoepfung als Reaktion auf korruptes Verhalten in Kuepper, H., Korruptionsbekaempfung in Osteuropa, forost, Munich 2009;
Bulgarien in: Suess, R., Erbrecht in Europa, Zerb Verlag, Wuerzburg 2009;

България, Германия

Sofia University „Sv. Kliment Ohridski“
Ludwig-Maximilian-University Munich (LL.M.)

Bulgarian Bar Association
German Bar Association
DBAHK
Bulgarian School in Nuremberg

Статии
Годишна данъчна декларация по ЗКПО
Годишна данъчна декларация по ЗКПО
България въвежда единна електронна система за туристическа информация
България въвежда единна електронна система за туристическа информация
German default interest rate with tax debts unconstitutional?
German default interest rate with tax debts unconstitutional?
Срив в Търговския регистър в България
Срив в Търговския регистър в България
Labour Inspectorate can now initiate insolvency proceedings
Labour Inspectorate can now initiate insolvency proceedings
бнт София участва в първото акредитирано от ФИДИК обучение в България
бнт София участва в първото акредитирано от ФИДИК обучение в България
Неуспешен опит за въвеждане по-нисък праг на плащанията в брой
Неуспешен опит за въвеждане по-нисък праг на плащанията в брой
bnt София развива своя потенциал в материята на несъстоятелността
bnt София развива своя потенциал в материята на несъстоятелността
Регистация на агент на застрахователно дружество, установено в ЕС
Регистация на агент на застрахователно дружество, установено в ЕС
Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане
Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане
Следдоговорна забрана за конкуренция – данъци и осигуровки
Следдоговорна забрана за конкуренция – данъци и осигуровки
Промени относно лекарствените продукти в хуманната медицина
Промени относно лекарствените продукти в хуманната медицина