bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
SPECIALIZĀCIJA

Maksātnespēja un restrukturizācija

Krīzes situācijas prasa izlēmīgu un ātru rīcību. Pateicoties mūsu pieredzei, kas gūta darbojoties ar neskaitāmām lietām, savus klientus varam virzīt uz priekšu ātri un precīzi.

Krīzes situācijās uzņēmumi bieži vien nerīkojas racionāli. Veicot ātru un precīzu situācijas analīzi, klientiem palīdzam rast skaidrību un piedāvājam racionālus ieteikumus lēmumu pieņemšanā. It sevišķi gadījumos, kad ir nepieciešami pārrobežu risinājumi, mūsu precizitāte un daudzu gadu pieredze klientiem atmaksājas, jo maksātnespējīgi vai grūtībās nonākuši uzņēmumi tādējādi var nekavējoties saņemt skaidrus ieteikumus savas situācijas uzlabošanai. Mēs ņemam vērā ne tikai ekonomiskos un juridiskos faktorus, bet arī psiholoģiskos aspektus. Mēs konsultējam grūtībās nonākušos uzņēmumus, to akcionārus un kreditorus.

Publikācijas

Mēs piedāvājam iespēju bez maksas lejupielādēt publikācijas, kurās esam apkopojuši tiesisko regulējumu, analīzi un tirgus situāciju mūsu prakses jomās.
Mūsu publikācijas un ziņas par tēmu Maksātnespēja un uzņēmumu pārstrukturēšana.

Prakses jomas

  • Kreditoru tiesību aizsardzība pirms maksātnespējas
  • Ķīlas tiesību nodrošināšana maksātnespējas procesā
  • Kreditoru pārstāvēšana maksātnespējas procesā
  • Parādu pārstrukturēšana pirms maksātnespējas
  • Uzņēmuma vadības un dalībnieku pienākumi krīzes situācijās
  • Kapitāla pietiekamības noteikumi
  • Obligātie nodokļu / sociālās apdrošināšanas likuma noteikumi
  • Saistītu uzņēmumu atbildība
  • Priekšnoteikumi un riski saistībā ar de facto vadības pastāvēšanu
  • Grūtībās nonākušu uzņēmumu pārņemšana

Prakses grupas Maksātnespēja un restrukturizācija komanda