Profile
Junior Associate
английски, немски, румънски
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, Процесуално представителство на кредитори в производство по несъстоятелност, Медиация и други алтернативни способи за разрешаване на спорове, ТРУДОВО ПРАВО, Бизнес дейности и изпращане на работници в чужбина, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Защита на личните данни, Колективно договаряне, Termination of employment, mass redundancies, Трудовоправни спорове, БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА, Информационни технологии и комуникации, Media, advertising and entertainment, Други регулирани икономически дейности, Търговски договори
Румъния
Статии
Romania: Granting meal vouchers to teleworkers
Romania: Granting meal vouchers to teleworkers