Profile
Junior Associate
английски, немски, румънски
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, Процесуално представителство на кредитори в производство по несъстоятелност, Медиация и други алтернативни способи за разрешаване на спорове, ТРУДОВО ПРАВО, Бизнес дейности и изпращане на работници в чужбина, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Защита на личните данни, Колективно договаряне, Termination of employment, mass redundancies, Трудовоправни спорове, БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА, Информационни технологии и комуникации, Media, advertising and entertainment, Други регулирани икономически дейности, Търговски договори
Румъния
Статии
Romania: Discounted sales. Loss sales. Legal implications.
Romania: Discounted sales. Loss sales. Legal implications.
Romania: New legislative changes in employment relations
Romania: New legislative changes in employment relations
Romania: Granting meal vouchers to teleworkers
Romania: Granting meal vouchers to teleworkers
Romania: New legislative amendments in labour relationships
Romania: New legislative amendments in labour relationships
Romania: Days off granted to parents to supervise children in case of limitation or suspension of teaching activities as a result of the spread of SARS-COV-2
Romania: Days off granted to parents to supervise children in case of limitation or suspension of teaching activities as a result of the spread of SARS-COV-2
Romania: Discounted sales. Loss sales. Legal implications.
Romania: Discounted sales. Loss sales. Legal implications.