bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
KOMPETENCJE

Upadłość i restrukturyzacja

W sytuacjach kryzysowych zapewniamy szybkość i pewność działania. Pomaga nam doświadczenie wyniesione z wielu podobnych przypadków.

Przedsiębiorstwa w kryzysie działają często nieracjonalnie. Poprzez szybką i dokładną analizę sytuacji zapewniamy jasność i racjonalne podstawy do podejmowania decyzji. Klienci doceniają naszą precyzję i wieloletnie doświadczenie szczególnie w przypadkach, gdy konieczne są rozwiązania o wymiarze ponad krajowym. Firmy zagrożone lub dotknięte upadłością otrzymują w ten sposób w krótkim czasie jednoznaczne rekomendacje działań zmierzających do poprawy ich sytuacji. Poza aspektami gospodarczymi i prawnymi uwzględniamy również aspekty psychologiczne. Doradzamy zarówno dotkniętym kryzysem przedsiębiorstwom, jak również ich wspólnikom oraz kredytodawcom.

Opracowania

Udostępniamy online do pobrania analizy prawne oraz inne informacje o uwarunkowaniach prawnych i rynku.
Nasze opracowania i aktualności na temat upadłości i restrukturyzacji

Kompetencje

  • Ochrona praw wierzycieli w przypadku zagrożenia niewypłacalnością
  • Zabezpieczenia skuteczne na wypadek upadłości
  • Reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
  • Restrukturyzacja zadłużenia
  • Obowiązki prawne członków organu i wspólników w kryzysie
  • Wymogi kapitałowe
  • Podatki i kwestie socjalne
  • Odpowiedzialność podmiotów powiązanych
  • Odpowiedzialność za doprowadzenie do niewypłacalności
  • Przejęcie przedsiębiorstwa w kryzysie

Grupa Robocza Zespół Upadłość i Restrukturyzacja