bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
KOMPETENCIJA

Bankrotas ir įmonių restruktūrizavimas

Krizinės situacijos reikalauja ryžtingų ir skubių veiksmų. Įgiję patirties daugelyje ankstesnių bylų, padedame savo klientams greitai ir tiksliai judėti pirmyn.

Krizinėse situacijose įmonės dažnai veikia iracionaliai. Skubiai pateikdami išsamią situacijos analizę suteikiame daugiau aiškumo ir sudarome pagrindus racionaliems sprendimams priimti. Ypač tokiais atvejais, kai yra būtina rasti tarpvalstybinius sprendimus, mūsų preciziškumas ir daugiametė patirtis klientams suteikia ypatingą naudą. Nes tokiu būdu nemokios ar sunkumus patiriančios įmonės gauna vienareikšmes ir greitas tolimesnių veiksmų rekomendacijas, pagerinančias jų dabartinę padėtį. Be ekonominių ir teisinių aspektų taip pat didelį dėmesį skiriame ir psichologiniams veiksniams. Mes konsultuojame tiesiogiai paveiktas įmones, akcininkus ir kreditorius.

Apžvalgos

Siūlome Jums nemokamai parsisiųsti su mūsų kompetencijos sritimis susijusią medžiagą apie bendrąsias teisinio reglamentavimo sąlygas, teisines analizes bei informaciją apie rinką.
Mūsų apžvalgos ir naujienos bankroto ir įmonių restruktūrizavimo temomis

Kompetencijos

  • Kreditorių teisių apsauga artėjant skolininko bankrotui
  • Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės bankroto bylos iškėlimo atveju
  • Kreditorių teisių atstovavimas bankroto procedūros metu
  • Skolų restruktūrizavimas artėjant skolininko nemokumui
  • Įmonės valdymo organų ir akcininkų teisiniai įsipareigojimai krizės metu
  • Kapitalo išsaugojimo principai
  • Privalomos mokesčių ir socialinės apsaugos teisės nuostatos
  • Susijusių įmonių atsakomybė
  • Reikalavimai, taikomi grėsmę keliančiam akcininkų kišimuisi į įmonės veiklą ir faktiniam įmonės valdymui
  • Sunkumus patiriančių įmonių sujungimas ir įsigijimas

Bankroto ir įmonių restruktūrizavimo praktikos grupės komanda

Praktikos grupės naujienos