bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
KOMPETENCE

Insolvence a restrukturalizace

Krizové situace vyžadují rozhodné a pohotové jednání. Díky bohatým zkušenostem nabízíme klientům rychlou a přesnou pomoc.

Podniky v krizových situacích jednají často iracionálně. Okamžitou a přesnou analýzou situace zajistíme jasný a racionální základ k dalšímu rozhodování. Naše preciznost a dlouholetá zkušenost se klientům vyplatí, zejména je-li třeba hledat řešení napříč regionem. Společnosti v insolvenci či ve finanční krizi od nás získají jednoznačné a rychlé doporučení jak svou situaci zlepšit. Vedle obchodních a právních faktorů se zabýváme také psychologickými aspekty. Naše právní poradenství poskytujeme dotčeným podnikům, akcionářům i věřitelům.

Studie

V návaznosti na naše klíčové kompetence poskytujeme ke stažení naše vlastní studie, informace o právním prostředí, analýzy a informace o trhu v daných zemích.
Naše studie a novinky k tématu insolvence a restrukturalizace

Služby

  • Předinsolvenční ochrana práv věřitelů
  • Zajištění proti insolvenci
  • Zastupování věřitelů v insolvenčním řízení
  • Předinsolvenční restrukturalizace dluhů
  • Právní odpovědnost orgánů společnosti a společníků v krizi
  • Podmínky pro zachování kapitálu
  • Závazné předpisy týkající se daní a sociálního pojištění
  • Odpovědnost propojených osob
  • Předpoklady pro řízení společnosti a zásady zneužití vlivu
  • M&A podniků v úpadku

Experti Practice Group Insolvence a restrukturalizace