Profile
Partner
Anglický, Nemecký, Slovenský
Právo obchodných spoločností, M&A, KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA, Zabezpečenie práv veriteľov pred konkurzom, Reštrukturalizácia dlhu pred úpadkom, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, LIFE SCIENCE & FARMACEUTICKÉ PRÁVO, Zdravotníctvo, Výživové doplnky, Potravinársky priemysel, Informačné technológie a telekomunikácie, Lodná doprava a zasielateľstvo, Media, advertising and entertainment, Verejné obstarávanie a PPP projekty

„Právny rozmer opakovaného použitia jednorazovej zdravotníckej pomôcky“ (Reprocessing of single-use medical devices), published in the professional journal Sestra, issue 11-12/2019
Insolvency law in the Slovak Republic, „Slowakische Republik“, INSOL EUROPE / Inter-University Centre at the Institute for East European Studies, Free University of Berlin, 2007
Thomson Reuters Private Mergers and Acquisitions Global Guide in Slovakia, 2019, 2020

Slovensko

Comenius University Bratislava, Slovakia (Mgr.)
University of Economics in Bratislava, Slovakia
(Ing.)
Martin Luther University of Halle/Saale, Germany

LEGAL500: „bnt Attorneys-at-law’s Dávid Oršula regularly leads acquisition projects for buyers. „(2016), „At bnt attorneys-at-law, founding partners Margareta Sovova, Zuzana Chudáčková, as well as Bratislava managing partner Dávid Oršula are all highly recommended.“(2015), „Dávid Oršula has ‘excellent negotiation and persuasion skills’,“ (2014)

IBA (International Bar Association)
Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)
German-Slovak Chamber of Industry and Commerce
INSOL Europe

Články
Obchodný podiel vo vzduchoprázdne
Obchodný podiel vo vzduchoprázdne
Investori v oblasti poľnohospodárstva dostali zelenú!
Investori v oblasti poľnohospodárstva dostali zelenú!
Nové a prísnejšie povinnosti pre štatutárov spoločností v SR
Nové a prísnejšie povinnosti pre štatutárov spoločností v SR
Zmeny v Obchodnom zákonníku – Čo nás čaká a čo nás neminie?
Zmeny v Obchodnom zákonníku – Čo nás čaká a čo nás neminie?
Resurrection of Personal Insolvencies in Slovakia?
Resurrection of Personal Insolvencies in Slovakia?
Pozor na nástrahy cezhraničných konkurzov v EÚ!
Pozor na nástrahy cezhraničných konkurzov v EÚ!
Rozhodcovské konanie po novom
Rozhodcovské konanie po novom
Reorientácia USA v boji proti korupcii
Reorientácia USA v boji proti korupcii
Vyhnite sa spoločnému „konaniu“ konateľa s prokuristom
Vyhnite sa spoločnému „konaniu“ konateľa s prokuristom