Profile
Associate
KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA, Zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach, PRACOVNÉ PRÁVO, Podnikateľské aktivity a vysielanie zamestnancov do zahraničia, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Ochrana osobných údajov, Kolektívne vyjednávanie, Termination of employment, mass redundancies, Pracovnoprávne spory, Informačné technológie a telekomunikácie, Media, advertising and entertainment, Iné regulované odvetvia, Obchodné zmluvy
Anglický, Nemecký, Rumunský
Rumunsko
Články
Romania: Discounted sales. Loss sales. Legal implications.
Romania: Discounted sales. Loss sales. Legal implications.
Romania: Discounted sales. Loss sales. Legal implications.
Romania: Discounted sales. Loss sales. Legal implications.
Romania: New legislative changes in employment relations
Romania: New legislative changes in employment relations
Romania: Granting meal vouchers to teleworkers
Romania: Granting meal vouchers to teleworkers
Romania: New legislative amendments in labour relationships
Romania: New legislative amendments in labour relationships
Romania: Days off granted to parents to supervise children in case of limitation or suspension of teaching activities as a result of the spread of SARS-COV-2
Romania: Days off granted to parents to supervise children in case of limitation or suspension of teaching activities as a result of the spread of SARS-COV-2
Romania: Discounted sales. Loss sales. Legal implications.
Romania: Discounted sales. Loss sales. Legal implications.