Profile
Junior Associate
Anglický, Nemecký, Rumunský
KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA, Zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach, Mediácia a iné formy alternatívneho riešenia sporov, PRACOVNÉ PRÁVO, Podnikateľské aktivity a vysielanie zamestnancov do zahraničia, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Ochrana osobných údajov, Kolektívne vyjednávanie, Termination of employment, mass redundancies, Pracovnoprávne spory, LIFE SCIENCE & FARMACEUTICKÉ PRÁVO, Informačné technológie a telekomunikácie, Media, advertising and entertainment, Iné regulované odvetvia, Obchodné zmluvy
Rumunsko
Články
Romania: Granting meal vouchers to teleworkers
Romania: Granting meal vouchers to teleworkers