Profile
Senior Associate
Nemecký, Litovský, Ruský
KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA, Zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach, PRACOVNÉ PRÁVO, Podnikateľské aktivity a vysielanie zamestnancov do zahraničia, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Ochrana osobných údajov, Kolektívne vyjednávanie, Termination of employment, mass redundancies, Pracovnoprávne spory, Prechod práv a povinností zamestnancov v súvislosti s M&A transakciami, Media, advertising and entertainment, Iné regulované odvetvia

Länderbericht Litauen in: Süß/Ring, Eherecht in Europa, Zerb Verlag, Bonn 2017

Litva

Mykolas Romeris University, Lithuania (BA, MA)

Lietuvos advokatūra (Lithuanian Bar Association)

Články
Lithuanian Supreme Court on requirement of employee’s consent to amendments to employment contract
Lithuanian Supreme Court on requirement of employee’s consent to amendments to employment contract