Profile
Of Counsel
Český, Anglický, Nemecký
PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, Právo obchodných spoločností, M&A, Compliance, Joint Ventures, Privatizácia, Súťažné a protimonopolné právo, KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA, Zabezpečenie práv veriteľov pred konkurzom, Zriadenie zabezpečenia, Zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach, Reštrukturalizácia dlhu pred úpadkom, Zákonné povinnosti orgánov spoločnosti a spoločníkov v krízovej situácii, Správa majetku, Spoločná zodpovednosť, Predpoklady a riziká de-facto správy, M&A spoločností s finančnými problémami

Various publications regarding Czech corporate and energy law

Česká Republika

Charles University in Prague, Law Faculty (Mgr.)
University of Passau (Germany), Law Faculty

Česká advokátní komora (Czech Bar Association
DTIHK (German-Czech Chamber of Commerce)
HST Chamber of Commerce Switzerland – Czech Republic

Články
Sea change in Czech law
Sea change in Czech law