Profiil
Associate
inglise, saksa, rumeenia
Ühinguõigus ja M&A, Ühinguõigus, Ühinemine ja jagunemine, Järelevalve, Ühisettevõtted, Vőlausaldajate őiguste kaitsmine pankrotilähedases olukorras, Rohelised investeeringud, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, Energeetikaseadmed, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, Kohtuvaidlused, Mediatsioon ja muud alternatiivsed vaidluste lahendamise viisid, Life science ja meditsiiniõigus
Rumeenia