Profiil
Associate
Ühinguõigus ja M&A, Ühinguõigus, Ühinemine ja jagunemine, Järelevalve, Ühisettevõtted, Vőlausaldajate őiguste kaitsmine pankrotilähedases olukorras, KINNISVARA, Ost ja müük, Energeetikaseadmed, Mediatsioon ja muud alternatiivsed vaidluste lahendamise viisid, Töötajate üleminek ühinemis- ning ülevőtmistehingute puhul, Life science ja meditsiiniõigus, Ravimid, Meditsiinitooted, Toidulisandid, Toiduained, Kindlustus, Rahvusvahelise ja EL õiguse küsimused, Lepingud
inglise, saksa, rumeenia
Rumeenia
Artiklid
Romania: New provisions on sale of agricultural land outside built-up areas
Romania: New provisions on sale of agricultural land outside built-up areas
Romania: New provisions on sale of agricultural land outside built-up areas
Romania: New provisions on sale of agricultural land outside built-up areas
Romania: New provisions on sale of agricultural land outside built-up areas
Romania: New provisions on sale of agricultural land outside built-up areas
Romania: New fiscal facilities for employees and employers
Romania: New fiscal facilities for employees and employers
Romania: New provisions on sale of agricultural land outside built-up areas
Romania: New provisions on sale of agricultural land outside built-up areas