Profiil
Associated Partner
inglise, saksa, slovaki
Ühinguõigus, Ühinemine ja jagunemine, Järelevalve, Konkurentsiőigus, Raskustes äriühingute juhtimisorganite ja omanike seadusega sätestatud kohustused, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, Rahvusvaheline vahekohus, Siseriiklik arbitraaž, Kohtuvaidlused, Mediatsioon ja muud alternatiivsed vaidluste lahendamise viisid, Tööstus ja reguleeritud tööstusharud, Rahvusvahelise ja EL õiguse küsimused, Mereőigus ja meretransport, Teised reguleeritud tegevusalad, Transport ja logistika, Lepingud

“Münchener Kommentar zum Straßenverkehrsrecht: StVR, Band 3: Internationales Straßenverkehrsrecht”, C.H.BECK, 2019 (Beitrag über die Slowakei)

Slovakkia

Comenius University in Bratislava, Slovakia (Mgr.)
Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg, Germany (LL.M.)

Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)

Artiklid
Slovakia: What is in the first government aid package for entrepreneurs?
Slovakia: What is in the first government aid package for entrepreneurs?
Slovakia: Contractual relationships during the pandemic. How to react and how to protect yourself in the future?
Slovakia: Contractual relationships during the pandemic. How to react and how to protect yourself in the future?
Slovakia: Borders closed because of COVID-19? Sign the contract electronically!
Slovakia: Borders closed because of COVID-19? Sign the contract electronically!
From a sickbed to the courtroom?
From a sickbed to the courtroom?
How to enforce your claim outside the court: try a notarial deed
How to enforce your claim outside the court: try a notarial deed
Corporate veil pierced in Slovakia
Corporate veil pierced in Slovakia
Have you tried electronic enforcement?
Have you tried electronic enforcement?
How to prevent debtors from disposing of their assets
How to prevent debtors from disposing of their assets
Does beauty really lie in simplicity?
Does beauty really lie in simplicity?
Companies: Immunity from prosecution lifted
Companies: Immunity from prosecution lifted