Profiil
Associate
inglise, saksa, slovaki
Ühinguõigus, Ühinemine ja jagunemine, Järelevalve, Konkurentsiőigus, Raskustes äriühingute juhtimisorganite ja omanike seadusega sätestatud kohustused, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, Rahvusvaheline vahekohus, Siseriiklik arbitraaž, Kohtuvaidlused, Mediatsioon ja muud alternatiivsed vaidluste lahendamise viisid, Tööstus ja reguleeritud tööstusharud, Rahvusvahelise ja EL õiguse küsimused, Mereőigus ja meretransport, Teised reguleeritud tegevusalad, Transport ja logistika, Lepingud

“Münchener Kommentar zum Straßenverkehrsrecht: StVR, Band 3: Internationales Straßenverkehrsrecht”, C.H.BECK, 2019 (Beitrag über die Slowakei)

Slovakkia

Comenius University in Bratislava, Slovakia (Mgr.)
Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg, Germany (LL.M.)

Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)