Profiil
Associated Partner
Ühinguõigus ja M&A, Ühinguõigus, Maksejõuetus ja restruktureerimine, Vőlausaldajate őiguste kaitsmine pankrotilähedases olukorras, Kindlad tagatised ka pankroti korral, Vőlausaldajate esindamine pankrotimenetluses, Raskustes äriühingute juhtimisorganite ja omanike seadusega sätestatud kohustused, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, Kohtuvaidlused, Rahandus ja maksud, Maksud ja toll
inglise, saksa, ungari
Ungari

Eötvös Loránd University Faculty of Law (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar), Hungary (dr.)

Budapesti Ügyvédi Kamara

Artiklid
EKAER amended as of October
EKAER amended as of October
EKAER goes live as of 1st March
EKAER goes live as of 1st March
EKAER in force in Hungary as of 1 January 2015
EKAER in force in Hungary as of 1 January 2015