Profiil
Associated Partner
inglise, saksa, ungari
Ühinguõigus ja M&A, Ühinguõigus, Maksejõuetus ja restruktureerimine, Vőlausaldajate őiguste kaitsmine pankrotilähedases olukorras, Kindlad tagatised ka pankroti korral, Vőlausaldajate esindamine pankrotimenetluses, Raskustes äriühingute juhtimisorganite ja omanike seadusega sätestatud kohustused, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, Kohtuvaidlused, Rahandus ja maksud, Maksud ja toll
Ungari

Eötvös Loránd University Faculty of Law (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar), Hungary (dr.)

Budapesti Ügyvédi Kamara