Profiil
Junior Associate
inglise, prantsuse, poola
Maksejõuetus ja restruktureerimine, Vőlausaldajate őiguste kaitsmine pankrotilähedases olukorras, Kindlad tagatised ka pankroti korral, Pankrotieelne vőlgade ümberstruktureerimine, Raskustes äriühingute juhtimisorganite ja omanike seadusega sätestatud kohustused, Kapitali säilivuse pőhimőtted, Raskustes ettevőtte ülevőtmine, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, Kohtuvaidlused, Mediatsioon ja muud alternatiivsed vaidluste lahendamise viisid, Riski- ja konfliktide juhtimine
Poola

University of Warsaw (MA)

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (Warsaw Bar Associaton)