Profiil
Partner
inglise, saksa, poola
Ühinguõigus ja M&A, Ühinguõigus, Ühinemine ja jagunemine, Järelevalve, Ühisettevõtted, Erastamine, Konkurentsiőigus, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, Rahvusvaheline vahekohus, Siseriiklik arbitraaž, Kohtuvaidlused, Mediatsioon ja muud alternatiivsed vaidluste lahendamise viisid, Riski- ja konfliktide juhtimine

Wrogie przejęcia pracowników, Dziennik Gazeta Prawna 11.03.2011
Wpis oddziału to tylko potwierdzenie, Dziennik Gazeta Prawna 22.02.2011
Kupujący może odstąpić od umowy z powodu wad nabytej rzeczy, Dziennik Gazeta Prawna 21.12.2010
Kiedy można zawiesić w czynnościach członka zarządu spółki kapitałowej, Dziennik Gazeta Prawna 19.10.2010
Zakres dopuszczalnego monitoringu pracowników przez pracodawcę, Dziennik Gazeta Prawna 15.10.2010
Sąd może zasądzić odpowiednią kwotę tytułem zwrotu nakładów, Dziennik Gazeta Prawna 05.10.2010
Ograniczone prawa mniejszościowe akcjonariusza, Dziennik Gazeta Prawna 06.07.2010
Kiedy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością otrzyma dywidendę, Dziennik Gazeta Prawna 22.06.2010

Poola

University of Warsaw, Poland (MA)

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (District Chamber of Attorneys in Warsaw)
Polish-German Chamber of Industry and Commerce

Literature
Jogging
Travels

Artiklid
Modernization of sewers in “Tricity”
Modernization of sewers in “Tricity”
Modernization of sewers in “Tricity”
Modernization of sewers in “Tricity”
Road over railway in Radom
Road over railway in Radom
Modernization of sewers in “Tricity”
Modernization of sewers in “Tricity”