Profiil
Associate
inglise, saksa, slovaki
Ühinguõigus ja M&A, Järelevalve, Ühisettevõtted, Energeetikaseadmed, VAIDLUSTE LAHENDAMINE, Rahvusvaheline vahekohus, Siseriiklik arbitraaž, Mediatsioon ja muud alternatiivsed vaidluste lahendamise viisid, Riski- ja konfliktide juhtimine
Slovakkia

Comenius University in Bratislava, Slovakia (Mgr., JUDr.)

Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)

Artiklid
Slovak Republic – sale of critical infrastructure companies
Slovak Republic - sale of critical infrastructure companies