bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
KOMPETENTSID

Kinnisvaraõigus

Kinnisvaraprojektide arendamine ning elluviimine on reeglina seotud suurte rahaliste ja personalikuludega. Pakume professionaalset majandusalast nõustamist kinnisvaraarenduse esmasest ideest eduka lõpptulemuseni- kindlalt, efektiivselt ja täpselt vastavalt kohalduvatele õigusnormidele.

Meie klientide hulka kuuluvad rahvusvahelised ja kohalikud investorid, projektiarendajad, ehitusettevõtted, pea- ja alltöövõtjad, ehitusmaterjalide valmistajad ja tarnijad, arhitektid, insenerid, planeerijad, büroo- ja äripindade ning ka korterite üürnikud ja üürileandjad.

Osaleme klientide projektides läbi kõikehõlmava nõustamisteenuse – olgu selleks siis krundi ostmine ja arendamine või tehingute finantseerimine ja elluviimine. Kogenult ning punktuaalselt töötame välja lahendusettepanekuid nii ehitusvaidluste puhul kui ka kohtuväliste lahenduste leidmiseks. Meie kliendid saavad oma projektidele pühenduda. Meie eksperdid valdavad kohapeal kehtivat kinnisvaraõigust.

Publikatsioonid teemal kinnisvaraõigus

Jagame oma tegevusvaldkondadega seotud informatsiooni ja teeme selle allalaadimiseks kättesaadavaks – nt ülevaated õiguslikel teemadel, analüüsid ning turuinformatsioon.

Meie publikatsioonid teemal kinnisvaraõigus.

Peamised kinnisvaraõigusega seotud nõustamisvaldkonnad

 • Kinnisvara kasutajad kaubanduses, tööstuses ja teenustevaldkonnas
 • Erakapital, institutsionaalsed investorid ja fondid
 • Üksikute kinnisvaraobjektide ost/müük ja portfooliod
 • Ehituslepingud
 • Planeerimis- ja ehitusõigus
 • Keskkonnaõigus
 • Greenfield Investments (uusarendused)
 • Infrastruktuur
 • Kinnisvarahaldus, üürimine ja liisimine
 • Kohtuvaidluste läbiviimine, vaidluste lahendamine
 • Kinnisvaraobjektide restruktureerimine
 • Energia- ja kommunaalteenuste rajatised

Kinnisvara töögrupi liikmed