bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
SPECIALIZĀCIJA

Kinnisvaraõigus

Nekustamo īpašumu projektu attīstība un realizācija parasti ir saistīta ar lieliem finanšu ieguldījumiem. Mūsu speciālisti, kas pārzina šo jomu, pamatojoties uz attiecīgās valsts tiesību aktiem, klientiem sniedz drošus, efektīvus un precīzus padomus visā nekustamo īpašumu attīstības gaitā: no sākotnējās idejas līdz pat veiksmīgai projekta pabeigšanai.

Starp mūsu klientiem ir starptautiskie un vietējie investori, projektu attīstītāji, būvniecības uzņēmumi, ģenerāluzņēmēji un apakšuzņēmēji, būvmateriālu un celtniecības produktu ražotāji un piegādātāji, arhitekti, inženieri un citi projektēšanas speciālisti, biroju, tirdzniecības un dzīvojamo telpu nomnieki un iznomātāji.

Mūsu klientu projektu konsultēšanā – vai tā būtu nekustamā īpašuma iegāde un attīstība, vai darījumu finansēšana un realizēšana – izmantojam integrētu pieeju.
Mēs prasmīgi un precīzi izstrādājam ieteikumus būvniecības tiesvedībās un ārpus tiesas strīdu risināšanas gadījumos.
Mūsu klienti var droši koncentrēties uz sava projekta īstenošanu, jo bnt speciālisti labi pārzina attiecīgās valsts tiesību aktus nekustamo īpašumu jomā.

Publikācijas

Mēs piedāvājam iespēju bez maksas lejupielādēt publikācijas, kurās esam apkopojuši tiesisko regulējumu, analīzi un tirgus situāciju mūsu prakses jomās.
Mūsu publikācijas un ziņas par tēmu Nekustamais īpašums

Prakses jomas

 • Nekustamā īpašuma izmantošana tirdzniecībai, rūpniecībai un pakalpojumu sniegšanai
 • Privātais kapitāls, institucionālie investori un fondi
 • Atsevišķu īpašumu un īpašumu portfeļu pirkšana un pārdošana, tostarp publiskie iepirkumu procesi par īpašumu pārdošanu
 • Projektēšanas un būvniecības līgumi
 • Plānošana, zonēšana un zemes izmantošana
 • Vides tiesības
 • Ārvalstu uzņēmumu vai to aktīvu iegāde un uzņēmumu pārstāvniecību vai filiāļu dibināšana citā valstī
 • Projekta izstrāde, tostarp konsultācijas atļauju izsniegšanas procesā 
 • Infrastruktūra (automaģistrāles, dzelzceļi, cauruļvadi, lidostas, stadioni utt.)
 • Publiskā iepirkuma līgumi, tostarp pārstāvība apelācijas iestādēs un vispārējās tiesās; PPP procedūras
 • Nekustamā īpašuma pārvaldība un iznomāšana, tostarp pārdošana un atkaliznomāšana
 • Aktīvu un telpu pārvaldības līgumi
 • Pārstāvība valsts tiesās un šķīrējtiesās, strīdu risināšana
 • Nekustamo īpašumu pārstrukturizācija
 • Energoiekārtu un inženierkomunikāciju, jo īpaši vēja ģeneratoru parku un saules enerģijas projekti
 • Lauksaimniecības jomas darījumi  
 • Nekustamā īpašuma finansējums 
 • Aizdevuma līgumi un nodrošinājuma dokumenti, juridiskie atzinumi un uzticamības pārbaudes bankām

Prakses grupas Nekustamais īpašums komanda