Profiil
Associated Partner
Ühinguõigus ja M&A, Maksejõuetus ja restruktureerimine, KINNISVARA
inglise, saksa, ungari
Ungari

University of Augsburg (Universität Augsburg), Germany

Budapesti Ügyvédi Kamara
Rechtsanwaltskammer München (Munich Bar Association)

Artiklid
Work on Sundays – Prohibitions, rewards
Work on Sundays – Prohibitions, rewards