Profiil
Associated Partner
inglise, saksa, ungari
Ühinguõigus ja M&A, Maksejõuetus ja restruktureerimine, KINNISVARA, Construction contracts
Ungari

University of Augsburg (Universität Augsburg), Germany

Budapesti Ügyvédi Kamara
Rechtsanwaltskammer München (Munich Bar Association)