bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
KOMPETENCE

Právo nemovitostí

Development a realizace realitních projektů jsou zpravidla spojeny s vysokými finančními náklady a větším nasazením pracovních sil. Od prvotní myšlenky až po úspěšné dokončení projektu poskytujeme našim klientům poradenství tak, abychom během celého vývoje realitní investice dokázali bezpečně, efektivně a precizně naplnit očekávání klienta v souladu s právními předpisy dané země.

K našim klientům patří mezinárodní a místní investoři, developeři, stavební firmy, generální dodavatelé i subdodavatelé, výrobci a dodavatelé stavebních materiálů a výrobků, architekti, inženýři, projektanti, nájemci i pronajímatelé kancelářských, bytových a průmyslových prostor.

K poradenství našim klientům z oblasti real estate přistupujeme komplexně, ať už jde o podporu při akvizici pozemků, při výstavbě nebo při financování a realizaci transakcí. Spoléháme se na naše bohaté zkušenosti a klientům navrhujeme jasná doporučení i pro řešení v případě sporů či mimosoudního vyrovnání. Naši klienti se tak mohou plně soustředit na své projekty. To vše je založeno na vysoké odborné specializaci a znalosti nemovitostního práva našich právníků v dané zemi.

Studie

V návaznosti na naše klíčové kompetence poskytujeme ke stažení naše vlastní studie, informace o právním prostředí, analýzy a informace o trhu v daných zemích.
Naše studie a novinky k tématu Právo nemovitostí

Služby

 • Zastupování uživatelů nemovitostí v obchodě, průmyslu a službách
 • Zastupování private equity, institucionálních investorů a fondů
 • Nákup a prodej jednotlivých nemovitostí a portfolií, včetně veřejných soutěží na prodej nemovitostí
 • Smlouvy o projektování a výstavbě
 • Územní plánování, umísťování a povolování staveb, užívání staveb, stavební právo
 • Právo životního prostředí
 • Investice na zelené louce a brownfields
 • Vývoj projektů včetně poradenství v povolovacím procesu
 • Infrastruktura (dálnice, železnice, plynovody, letiště, stadiony atd.)
 • Zadávání veřejných zakázek, včetně zastupování před odvolacími orgány a obecnými soudy; PPP řízení;
 • Správa a pronájem nemovitostí, včetně zpětného prodeje a pronájmu
 • Zastupování při sporech před soudy a rozhodčími orgány, řešení sporů
 • Smlouvy o správě majetku a zařízení  
 • Energetická zařízení a veřejné služby, zejména projekty větrných elektráren a fotovoltaických elektráren   
 • Zemědělské podnikání  
 • Financování nemovitostí  
 • Úvěrové smlouvy a zajišťovací dokumenty, právní stanoviska a due diligence pro banky
 • Restrukturalizace nemovitostních projektů
 • Napojení nemovitostí na sítě a ostatní služby
 • Zadávání veřejných zakázek, včetně zastupování před odvolacími orgány a obecnými soudy; PPP řízení;  
 • Správa a pronájem nemovitostí, včetně zpětného prodeje a pronájmu  
 • Smlouvy o správě majetku a zařízení  
 • Energetická zařízení a veřejné služby, zejména projekty větrných elektráren a fotovoltaických elektráren   
 • Zemědělské podnikání  
 • Financování nemovitostí  
 • Úvěrové smlouvy a zajišťovací dokumenty, právní stanoviska a due diligence pro banky

Practice Group Team of Real Estate Law