bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
KOMPETENCJE

Prawo nieruchomości

Przygotowanie i realizacja inwestycji w nieruchomości wiąże się zwykle z dużymi nakładami finansowymi oraz osobowymi. Obsługujemy procesy inwestycyjne skutecznie i precyzyjnie, od stadium pomysłu aż po realizację, rozumiejąc przy tym cele biznesowe.

Do naszych Klientów należą międzynarodowi oraz lokalni inwestorzy, deweloperzy, firmy budowlane, generalni wykonawcy oraz podwykonawcy, producenci oraz dostawcy materiałów budowlanych, biura inżynieryjno-architektoniczne oraz wynajmujący i najemcy powierzchni biurowych, komercyjnych, przemysłowych i mieszkaniowych.

Projekty naszych Klientów obsługujemy kompleksowo – od nabycia działki aż po sfinansowanie i zrealizowanie transakcji. Z wprawą i precyzją wypracowujemy rozwiązania w sporach budowlanych oraz przy rozwiązywaniu sporów polubownie poza sądem. Nasi Klienci mogą się w tym czasie skoncentrować na swoich projektach.

Opracowania

Udostępniamy online analizy prawne oraz inne informacje o uwarunkowaniach prawnych i rynku.

Nasze opracowania na temat prawa nieruchomości

Usługi

 • Doradztwo na rzecz użytkowników nieruchomości w handlu, przemyśle, usługach
 • Private Equity, inwestorzy instytucjonalni, fundusze
 • Zakup i sprzedaż pojedynczych nieruchomości i portfeli, w tym przetargi publiczne na sprzedaż nieruchomości
 • Umowy o prace projektowe i o roboty budowlane
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • Prawo ochrony środowiska
 • Inwestycje typu greenfield i brownfield
 • Rozwój projektów, w tym doradztwo w procesie uzyskiwania pozwoleń
 • Infrastruktura (autostrady, tory kolejowe, rurociągi, lotniska, stadiony itp.) 
 • Zamówienia publiczne, w tym reprezentacja przed organami odwoławczymi i sądami powszechnymi; postępowania PPP
 • Zarządzanie nieruchomościami i ich wynajem, w tym sprzedaż i leasing zwrotny
 • Umowy o zarządzanie aktywami i nieruchomościami
 • Postępowania sądowe oraz arbitrażowe i polubowne rozwiązywanie sporów
 • Restrukturyzacja projektów dotyczących nieruchomości
 • Instalacje energetyczne i media, w szczególności projekty farm wiatrowych i elektrowni PV  
 • Agrobiznes 
 • Finansowanie nieruchomości 
 • Umowy kredytowe i zabezpieczenie wierzytelności, opinie prawne i due diligence dla banków

Grupa Robocza Zespół Nieruchomości