bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
KOMPETENCJE

Prawo nieruchomości

Przygotowanie i realizacja inwestycji w nieruchomości wiąże się zwykle z dużymi nakładami finansowymi oraz osobowymi. Obsługujemy procesy inwestycyjne skutecznie i precyzyjnie, od stadium pomysłu aż po realizację, rozumiejąc przy tym cele biznesowe.

Do naszych Klientów należą międzynarodowi oraz lokalni inwestorzy, deweloperzy, firmy budowlane, generalni wykonawcy oraz podwykonawcy, producenci oraz dostawcy materiałów budowlanych, biura inżynieryjno-architektoniczne oraz wynajmujący i najemcy powierzchni biurowych, komercyjnych, przemysłowych i mieszkaniowych.

Projekty naszych Klientów obsługujemy kompleksowo – od nabycia działki aż po sfinansowanie i zrealizowanie transakcji. Z wprawą i precyzją wypracowujemy rozwiązania w sporach budowlanych oraz przy rozwiązywaniu sporów polubownie poza sądem. Nasi Klienci mogą się w tym czasie skoncentrować na swoich projektach.

Opracowania

Udostępniamy online analizy prawne oraz inne informacje o uwarunkowaniach prawnych i rynku.

Nasze opracowania na temat prawa nieruchomości

Usługi

 • Doradztwo na rzecz użytkowników nieruchomości w handlu, przemyśle, usługach
 • Private Equity, inwestorzy instytucjonalni, fundusze
 • Obrót nieruchomościami pojedynczymi oraz w ramach portfolio
 • Umowy o roboty budowlane
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • Prawo ochrony środowiska
 • Inwestycje Greenfield
 • Infrastruktura
 • Zarządzanie nieruchomościami, wynajem, dzierżawa oraz leasing
 • Postępowania sądowe oraz arbitrażowe i polubowne rozwiązywanie sporów
 • Restrukturyzacja projektów dotyczących nieruchomości
 • Przyłącza i instalacje zaopatrujące nieruchomość w media

Grupa Robocza Zespół Nieruchomości