Profile
Partner
английски, немски, румънски
сливания и придобивания, Сливания и придобивания на свръхзадължени дружества, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, Банки и финанси
Румъния