Profile
Partner
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, Commercial, manufacturing and service industry real estate users, Private equity, institutional investors and funds, Покупко-продажба, Planning & zoning, land use and building regulations, инфраструктура, Недвижими имоти – управление и наем, Проекти за реструктуриране на недвижими имущества, ТРУДОВО ПРАВО, Бизнес дейности и изпращане на работници в чужбина, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Колективно договаряне, Termination of employment, mass redundancies, Трудовоправни спорове, Прехвърляне на служители при сделки по сливане и придобиване
английски, румънски
Румъния
Статии
Romania: Teleworking during the state of alert
Romania: Teleworking during the state of alert
Romania: Teleworking during the state of alert
Romania: Teleworking during the state of alert