Profile
Associated Partner
Angielski, Niemiecki, Polski
M&A, NIERUCHOMOŚCI, Planning & zoning, land use and building regulations, Prawo ochrony przyrody, Inwestycje typu greenfield, Infrastruktura, Zarządzanie i najem nieruchomości, Instalacje Energetyczne, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW, Międzynarodowy arbitraż, Arbitraż Krajowy, Spory sądowe, Mediacja i inne pozasądowe metody rozwiązywania sporów, Zarządzanie ryzykiem i konfliktami, PRAWO PRACY, Termination of employment, mass redundancies, Spory pracownicze

Haftung für Garantieerklärungen im deutschen und im polnischen Zivilrecht (Konstanzer Schriften zur Rechtswissenschaft) 09.2015 (Dissertation)
Immobilienfinanzierung und Kreditsicherheiten in Polen, in: Hg. S. Mayer, Immobilienfinanzierung und Kreditsicherheiten in ausgewählten europäischen Ländern, 11.2016
Czego właściciel nie może zrobić najemcy, Rzeczpospolita 28.9.2009,
Egzekwowanie przepisów o obowiązku przyłączenia do sieci podmiotu
planującego budowę OZE, Nowa Energia 02/2011,
Nowa dyrektywa odpadowa (2008/98/WE) i nowelizacja ustawy o odpadach, Nowa Energia Dodatek tematyczny 01/2010,
Grid Connection of Wind Farms in Poland – Problems of Practical Implementation – Netzanschluss von Windparks in Polen – Probleme der praktischen Umsetzung, DEWI MAGAZIN 37/2010

Polska

Law, University of Warsaw, Poland (MA),
German Linguistic, University of Warsaw, Poland (MA),
Law, University of Constance, Germany (LLM),
Law, University of Constance, Germany (Dr. jur.)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (Circuit Chamber of Legal Counsel in Warsaw)

Photography, Travelling, German literature & history, Hiking

Artykuły
Wyrok niemieckiego Trybunału Pracy utrudni pracę w Niemczech opiekunkom z Polski i innych krajów Europy Środkowej
Wyrok niemieckiego Trybunału Pracy utrudni pracę w Niemczech opiekunkom z Polski i innych krajów Europy Środkowej
Czy pracownik może odmówić powrotu z home office?
Czy pracownik może odmówić powrotu z home office?
Nowe reguły prowadzenia akt osobowych
Nowe reguły prowadzenia akt osobowych
Zakaz handlu w niedziele
Zakaz handlu w niedziele
Entry into force of new support systems for renewable energy sources postponed by half a year
Entry into force of new support systems for renewable energy sources postponed by half a year
Ramy prawne inwestycji w energię słoneczną w Polsce
Ramy prawne inwestycji w energię słoneczną w Polsce
Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w Polsce
Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w Polsce
New regulations on statutory warranty and contractual guarantee as of December 2014
New regulations on statutory warranty and contractual guarantee as of December 2014