Profile
Partner
CORPORATE ORAZ M&A, NIERUCHOMOŚCI, Spory sądowe, PRAWO PRACY, Układy zbiorowe pracy
Angielski, Niemiecki, Węgierski
Węgry

University of Pécs (Pécsi Tudományegyetem), Hungary (dr.)

Budapesti Ügyvédi Kamara