bnt Norymberga, Niemcy

bnt Norymberga, Niemcy

Nasze założone w 2003 roku w Norymberdze biuro wraz ze swoim ośmioosobowym zespołem odgrywa szczególną rolę organizacyjną dla naszych biur w Europie Środkowej i Wschodniej. Z Norymbergi koordynowane są projekty obejmujące kilka biur bnt lub kraje, w których bnt nie ma swoich biur. W zespole Norymberdze działają osoby z czterech różnych krajów władające łącznie ośmioma językami.

Zagadnieniem o szczególnym znaczeniu dla niemieckich przedsiębiorców są zamówienia publiczne – zarówno krajowe, jak i transgraniczne. Dlatego w swoim biurze w Norymberdze bnt utworzyło wysoce wyspecjalizowany zespół zajmujący się zagadnieniami z zakresu zamówień publicznych, takimi jak umowy ramowe i umowy na dostawy, ogólne warunki zamówień, umowy o zachowaniu poufności oraz e-zamówienia.

Samo biuro mieszczące się w nowoczesnym budynku biurowym „Merian Forum“, położonym w północno-wschodniej części miasta, a dojazd do niego jest bardzo łatwy. Jedną z naszych działalności pro bono jest wsparcie dla Bułgarskiej Szkoły w Norymberdze we wszystkich sprawach prawnych.

bnt Rechtsanwälte GbR
Leipziger Platz 21, D-90491 Nürnberg
Phone: +49 911 569 61-0
Fax: +49 911 569 61-12
info.de@bnt.eu

Tax office: Nürnberg-Nord
Tax number: 238 / 170 / 08305

VAT number.: DE 259509159

Partnerzy Niemcy

Associates Niemcy