bnt international law firm - legal advice on business law

Działamy lokalnie, z korzyścią dla naszych Klientów.

Firmy pragnące osiągnąć sukces w Europie Środkowej i Wschodniej potrzebują w regionie partnera, który żyje kulturą oraz porządkiem prawnym tego regionu. Od początku naszego istnienia pracujemy w międzynarodowych zespołach doświadczonych prawników, co daje nam wyraźną przewagę, ponieważ jesteśmy u siebie. Klienci osiągają z nami swoje cele szybko i pewnie.

Organizacyjnie nasze biura są zdecentralizowane a łączą je tzw. Practice Groups. Dzięki temu efektywnie i rzetelnie rozwiązujemy transgraniczne zagadnienia prawne.

Nasi Klienci otrzymują rozwiązania zawsze na wysokim poziomie za pośrednictwem jednej osoby kontaktowej w danym biurze lub całym regionie.

Dostosowujemy się do wymagań międzynarodowych koncernów oraz średniej wielkości przedsiębiorstw. Istotnym elementem naszej pracy jest doradztwo dla przedsiębiorstw o międzynarodowym zasięgu działania.

Dalsze usługi

Naszą kompetencją jest pomoc prawna na rzecz krajowych i międzynarodowych firm we wszelkich aspektach obrotu gospodarczego. Ponadto oferujemy fachową wiedzę również w innych dziedzinach prawa.

Zakres usług

 • Finanse i podatki
 • Finansowanie środków trwałych
 • Banki i finanse
 • Prawo rynku kapitałowego
 • Nadzór finansowy
 • Restrukturyzacja i refinansowanie
 • Fundusze
 • Ubezpieczenia
 • Usługi inwestycyjne
 • Finansowanie projektów
 • Podatki i cła
 • Przemysł i branże regulowane
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne
 • Własność intelektualna
 • Sprawy europejskie i międzynarodowe
 • Prawo morza i transport morski
 • Media, reklama i rozrywka
 • Inne branże regulowane
 • Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
 • Transport i logistyka
 • Środki spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe
 • Umowy handlowe