bnt Wilno, Litwa

bnt Wilno, Litwa

W bezpośrednim sąsiedztwie ambasad i przedstawicielstw dyplomatycznych znajduje się nasze biuro bnt w Wilnie. Z racji portu w Kłajpedzie szczególna uwaga naszego 17-osobowego zespołu skupia się na prawie transportowym i morskim. Założonym w 2004 roku biurem zarządza Partner – Frank Heemann.

bnt Wilno doradza pro bono w sprawach o szczególnych znaczeniu społecznym oraz w sytuacjach kryzysowych.

bnt Heemann APB
Embassy House,Kalinausko 24, 4th floor
LT-03107 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 212 16 27
Fax: +370 5 212 16 30
info.lt@bnt.eu

VAT number: LT100004511719
Business number: 302233547
(Database administrator: VĮ „Registrų centras”)

Partnerzy Litwa

Associates Litwa

Zespół Litwa