bnt Bratysława, Słowacja

bnt Bratysława, Słowacja

W samym środku żywego miasta nad Dunajem, w Bratysławie, otworzyliśmy w 2004 roku jedno z pierwszych biur w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzisiaj działa tam 25 osób. Biurem w Bratysławie zarządzają Partnerzy JUDr. Margareta Sovova, JUDr. Zuzana Chudáčková, Mgr. Ing. Dávid Oršula.

Świadectwem jakości świadczonych przez nas usług są wielokrotne rekomendacje w Legal500 oraz w Chambers.

bnt attorneys-at-law, s.r.o.
Cintorínska 9, SK-811 08 Bratislava
Phone: +421 2 57 88 00 88
Fax: +421 2 57 88 00 89
info.sk@bnt.eu

Id. No: 35 886 978
VAT number: SK2021825674

The company is registered with the Commercial Register maintained by the Municipal Court Bratislava III, section: Sro, insertion No.: 38845/B.

Partnerzy Słowacja

Associated Partner Slovakia

Associates Słowacja

Pozostali Specjaliści Słowacja