Profile
Partner
CORPORATE ORAZ M&A, Prawo spółek, UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA, Reprezentacja pożyczkodawców w postępowaniu upadłościowym, NIERUCHOMOŚCI, Mediacja i inne pozasądowe metody rozwiązywania sporów, Transgraniczna działalność gospodarcza i delegowanie pracowników, Ubezpieczenia, Podatki i cło, Własność intelektualna, Transport i logistyka
Bułgarski, Angielski, Niemiecki, Rosyjski, Słoweński

Die Vollstreckung von Gerichtsurteilen in Bulgarien, forost, Munich 2005;
Bulgarien in: Betriebsuebergang, Mittel-, Ost- und Suedosteuropa, BayMe, Munich 2007;
Korruptionsbekaempfung in Bulgarien: Vermoegensabschoepfung als Reaktion auf korruptes Verhalten in Kuepper, H., Korruptionsbekaempfung in Osteuropa, forost, Munich 2009;
Bulgarien in: Suess, R., Erbrecht in Europa, Zerb Verlag, Wuerzburg 2009;

Bułgaria, Niemcy

Sofia University „Sv. Kliment Ohridski”
Ludwig-Maximilian-University Munich (LL.M.)

Bulgarian Bar Association
German Bar Association
DBAHK
Bulgarian School in Nuremberg

Artykuły
Legislative changes in the field of pharmaceuticals for humans
Legislative changes in the field of pharmaceuticals for humans
Bulgaria introduces a unified electronic system for tourist information
Bulgaria introduces a unified electronic system for tourist information
German default interest rate with tax debts unconstitutional?
German default interest rate with tax debts unconstitutional?
Collapse of Commercial Register in Bulgaria
Collapse of Commercial Register in Bulgaria
Labour Inspectorate can now initiate insolvency proceedings
Labour Inspectorate can now initiate insolvency proceedings
bnt participates in first accredited FIDIC-Workshop in Bulgaria
bnt participates in first accredited FIDIC-Workshop in Bulgaria
Failure of attempt to impose further restrictions on cash payments
Failure of attempt to impose further restrictions on cash payments
bnt Sofia broadens competence in insolvency cases
bnt Sofia broadens competence in insolvency cases
Registration of insurance agents for member-state based insurance companies
Registration of insurance agents for member-state based insurance companies
Countervailing benefits introduced retroactively
Countervailing benefits introduced retroactively
Postcontractual non-compete clause – taxes and SSC
Postcontractual non-compete clause – taxes and SSC
Legislative changes in the field of pharmaceuticals for humans
Legislative changes in the field of pharmaceuticals for humans