Profile
Partner
NIERUCHOMOŚCI, Commercial, manufacturing and service industry real estate users, Private equity, institutional investors and funds, Kupno / Sprzedaż, Planning & zoning, land use and building regulations, Infrastruktura, Zarządzanie i najem nieruchomości, Restrukturyzacja projektów nieruchomościowych, PRAWO PRACY, Transgraniczna działalność gospodarcza i delegowanie pracowników, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Układy zbiorowe pracy, Termination of employment, mass redundancies, Spory pracownicze, Zmiana pracodawcy w ramach połączenia spółek
Angielski, Rumuński
Rumunia
Artykuły
Romania: Teleworking during the state of alert
Romania: Teleworking during the state of alert
Romania: Teleworking during the state of alert
Romania: Teleworking during the state of alert