Profile
Senior Associate
CORPORATE ORAZ M&A, Prawo spółek, M&A, Compliance, Projekty Joint Venture, Prawo konkurencji i antymonopolowe, NIERUCHOMOŚCI, Commercial, manufacturing and service industry real estate users, Kupno / Sprzedaż, Prawo ochrony przyrody, Zarządzanie i najem nieruchomości, Restrukturyzacja projektów nieruchomościowych, LIFE SCIENCES & PHARMA, Zdrowie, Medycyna, Produkty farmaceutyczne, Produkty medyczne, Biotechnologia, Suplementy diety, Regulacje artykułów spożywczych, Regulacje prawne w gospodarce, Własność intelektualna, Regulacje międzynarodowe i unijne, Media, advertising and entertainment, Inne regulowane gałęzie gospodarki, Food, beverages and tobacco, Umowy w obrocie godpodarczym
Angielski, Niemiecki, Polski

Nowe stawki VAT a sytuacje przejściowe, Gazeta Finansowa 03.02.2011
Co przyniosą zmiany w Ustawie o księgach wieczystych i hipotece, Gazeta Finansowa 13.01.2011
Gwarancja bankowa skuteczną formą zabezpieczenia wierzytelności, Gazeta Finansowa 30.12.2010
Jak działa firma, gdy jednoosobowy przedsiębiorca zachoruje lub umrze, Gazeta Finansowa 29.10-05.11.2010

Polska

University of Warsaw, Poland (M.A. in Law)
Warsaw School of Economics, Poland (B.A.)

First Score in the 2013 State Bar Exam conducted by the Warsaw Bar Association

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (Warsaw Bar Association)

Literature
Music
History

Artykuły
System kaucyjny dla opakowań – prace w toku
System kaucyjny dla opakowań - prace w toku
Nowa ustawa o wyrobach medycznych
Nowa ustawa o wyrobach medycznych
Ważne zmiany w prawie budowlanym
Ważne zmiany w prawie budowlanym
Neue Regeln für die Vervielfältigung von Lichtbildausweisen New rules for replica ID cards Kopiowanie dokumentów tożsamości na nowych zasadach
Neue Regeln für die Vervielfältigung von Lichtbildausweisen New rules for replica ID cards Kopiowanie dokumentów tożsamości na nowych zasadach
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – większe kary, obowiązkowe compliance
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – większe kary, obowiązkowe compliance
Distribution of Medical Devices across CEE
Distribution of Medical Devices across CEE
Ważne zmiany dla przedsiębiorców wpisanych do KRS
Ważne zmiany dla przedsiębiorców wpisanych do KRS
Online sales of medical devices
Online sales of medical devices
Wzrost płacy minimalnej przesądzony. Tylko o ile?
Wzrost płacy minimalnej przesądzony. Tylko o ile?
Śniadanie prawno-podatkowe nt. zmian w prawie pracy
Śniadanie prawno-podatkowe nt. zmian w prawie pracy
Nowe przepisy o ochronie danych osobowych obowiązujące od 2015 roku
Nowe przepisy o ochronie danych osobowych obowiązujące od 2015 roku
Nowa koncesja potrzebna na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą
Nowa koncesja potrzebna na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą
Szkolenie – Kontrakty budowlane
Szkolenie - Kontrakty budowlane
Nowy adres biura w Warszawie od 27.04.2014
Nowy adres biura w Warszawie od 27.04.2014
Nowe przepisy dla cudzoziemców
Nowe przepisy dla cudzoziemców