Profile
Associate
NIERUCHOMOŚCI, Infrastruktura, Umowy w obrocie godpodarczym
Angielski, Polski
Polska

University of Silesia in Katowice, Poland (M.A. in Law)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach (Katowice Bar Association)