bnt international law firm - legal advice on business law

S námi mají klienti domácí výhodu.

Společnosti, které chtějí být úspěšné ve střední a východní Evropě, potřebují partnera, který disponuje hlubokou znalostí regionu, jeho kultury a jeho právních předpisů. Od založení bnt pracujeme s vlastními mezinárodními týmy přímo na místě a díky tomu můžeme využívat jasné domácí výhody. Našim klientům tak přinášíme možnost dosáhnout cílů bezpečně a nejkratší cestou.

Naše decentralizované pobočky jsou vzájemně propojené v Practice Groups. Díky tomu můžeme poskytovat naše poradenství a řešit složité úkoly efektivně a fundovaně napříč jednotlivými zeměmi.

Klienti bnt získávají jasný benefit: právní řešení nabízíme na dlouhodobě vysoké úrovni prostřednictvím jedné kontaktní osoby, a to jak v dané zemi, tak v celém regionu.

Zaměřujeme se na poskytování právního poradenství velkým mezinárodním koncernům i malým a středním podnikům.

Další poradenské činnosti

Naší klíčovou kompetencí je poradenství domácím a mezinárodním klientům ve všech otázkách obchodního práva, kterou dále doplňujeme o naše profesionální znalosti v rámci ostatních právních oblastí.

Oblasti poradenství

 • Finanční právo a daně
 • Financování nemovitostí
 • Bankovnictví a finance
 • Právo kapitálových trhů
 • Finanční dohled
 • Restrukturalizace a refinancování
 • Fondy
 • Pojištění
 • Investiční služby
 • Projektové financování
 • Daně a cla
 • Industry & regulatory
 • Informační technologie a komunikace
 • Duševní vlastnictví
 • Mezinárodní vztahy a eu
 • Námořní právo a námořní přeprava
 • Média, reklama a entertainment
 • Ostatní regulovaná odvětví
 • Veřejné zakázky a ppp
 • Doprava a logistika
 • Potraviny, nápoje, tabákové zboží
 • Obchodní smlouvy